SŁOWNICZEK TERMINÓW SOKOLNICZYCH

 

Accipiter

Zbiorcza nazwa dla jastrzębiowatych

Antenaire

Dziczek złapany w okresie od stycznia do marca.

Apel

Stan ptaka, w którym wykazuje ogromną chęć polowania i znakomicie reaguje na nasze prośby.

Astroturf

Wykładzina w rodzaju „sztucznej trawki” stosowana na siedziskach celem profilaktyki przeciw grubym łapom.

Aylmeri

Rodzaj pęt wynalezionych przez Guy’a Aylmer. Składają się z dwóch części: szczepek oraz pęt. Szczególnie użyteczne przy sokołach.

Bałwanek

Jest to rodzaj wabidła. Dawniej wypchana skóra ssaka. Symuluje zwierzynę naziemną poprzez ciągnięcie go za sobą na długim sznurku.

Bawon (św.)

Patron sokolników.

Berło

Rodzaj siedziska dla ptaka. Jest to drewniany, okrągły klocek zwieńczony korkiem i umieszczony na pręcie wbijanym w ziemię.

Biały ptak

Jastrząb w wieku powyżej pierwszego roku życia.

Birkut

Bielik.

Blejty

Odchody ptaka drapieżnego.

Blok

Jest to rodzaj berła różniący się od pierwowzoru jedynie tym, iż drewniana część sięga do samej ziemi.

Bramka

Rodzaj wysokiego siedziska do trzymania ptaka na krótko. Składa się z drewnianego stelażu i naciągniętego nań płóciennego ekranu.

Brożek

Rodzaj sieci łowieckich.

Bujanie

Fragment lotu ptaka, w którym zawisa on nieruchomo w powietrzu wykorzystując do tego wiatr.

Bystrzenie

Patrz kukanie.

Cęgi

Tworzy je pierwszy palec wraz z kantakiem.

Cherrug

Patrz saker.

Cholewka

Patrz szczepki.

Chuć

Patrz apel.

Chwal ćwik

Pozdrowienie sokolników.

Cieki

Nogi kuraków (bażant, kuropatwa, pardwa itp.).

Cień

Patrz bałwanek.

Czapeczka

Patrz karnal.

Czapka

Patrz karnal.

Czatowanie

Patrz wyczekiwanie.

Czerwony ptak

Jastrząb w pierwszym, młodocianym upierzeniu.

Czuć bluesa

O ptaku, który dobrze poluje i szybko się uczy.

Czysty ptak

Ptak, który w wyniku długotrwałej tresury i zaprawy w polu nabył dużej śmiałości i pewności podczas polowania.

Ćwik

Stary ptak myśliwski, doskonale oswojony i zaprawiony w łowach potrafiący poradzić sobie nawet z czaplami.

Długoskrzydłe

Zbiorowe określenie sokołów.

Dłużec

Linka rzemienna wykrojona z jednego l. zszywana z kilku kawałków skóry. Używany podczas zaprawiania ptaków myśliwskich do łowów, a także do polowań z lataczami i z siecią. Dłużce mierzyły od 12-15 łokci. Umieszczano na nim znaki identyfikujące właściciela ptaka myśliwskiego; obecnie używa się linek alpinistycznych bądź żeglarskich ze sztucznych włókien, które są łatwiejsze w utrzymaniu, trwalsze a co za tym idzie – bezpieczniejsze.

Dosiad

Moment, kiedy ptak sczepia się ze zdobyczą.

Drgubica

Patrz podgrub.

Drut

Patrz telemetria.

Dziczek

Ptak odłowiony z przyrody w pierwszym roku swojego życia. Patrz też dziwok.

Dziwek

Patrz dziczek.

Dziwocza

Rodzaj sieci łowieckich.

Dziwok

Ptak łowczy przed schwytaniem przebywający na wolności, zaprawiony na swobodzie w samodzielnym zdobywaniu łupu, lecz jeszcze przez sokolnika nie ukrócony i nie unoszony. Nazywano tak również ptaki unoszone, lecz ciągle w pierwszym piórze. Czasami odnoszono tą nazwę do sokoła wędrownego.

Dzwoneczki sokolnicze

Kształtu kulistego, mały dostosowany do siły ptaka myśliwskiego, lekki, lecz dźwięczny. Kopułki dzwoneczków wykonywano z twardego srebra, wewnątrz znajdowała się kulka ołowiana. Rzemykiem przywiązywano go do lewej nogi. Ułatwiał znalezienie ptaka po dosiadzie zwierzyny w wysokich trawach, chaszczach lub zasiewach; obecnie używa się różnych stopów metali, np. miedzi, oraz złota.

Feston

Tnące krawędzie dzioba jastrzębia.

Gałęźnik

Młody ptak, który jeszcze nie lata, ale opuścił już pielesz i przebywa w jego pobliżu, skacząc po okolicznych gałęziach.

Falcatio

Patrz sokołowe.

Falconarius

Patrz sokolnik.

Genti

Dziczek złapany pomiędzy marcem a majem.

Gniazdosz

Pisklę, które ostatnie opuściło pielesz.

Gniazdownik

Ptak, którego proces układania rozpoczął się, kiedy był jeszcze pisklęciem.

Gniezdnik

Patrz gniazdownik.

Grube łapy

Choroba ptaków drapieżnych.

Grzęda

Patrz berło.

Hagard

Ptak złapany jako dorosły osobnik lub dziczek odłowiony w okresie pierzenia w drugie pióro.

Herpeswiroza

wirusowa choroba ptaków drapieżnych błyskawicznie zabijająca ptaka, wywoływana przez wirusy z grupy Herpes.

Hubert (św.)

Patron myśliwych.

Hybryd

Sztuczna krzyżówka dwóch różnych gatunków ptaków drapieżnych.

IAF

(International Association for Falconry) – Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Sokolnictwa i Ochrony Ptaków Drapieżnych, które skupia kluby sokolnicze poszczególnych krajów i reprezentuje ich interesy na arenie międzynarodowej.

Imprint

Ptak uwarunkowany na człowieka.

Inbred

Chów wsobny.

Janczarki

Patrz dzwoneczki sokolnicze.

Jangoli

Rodzaj uprzęży stosowanej przez arabskich sokolników do wyrzucania rarogów w kierunku zwierzyny, dzięki czemu nadają im większą prędkość początkową. Podobne urządzenie było stosowane przez hindusów dla jastrzębi.

Jastrzębiarstwo

Patrz sokolnictwo.

Jastrzębiarz

Sokolnik specjalizujący się w polowaniu z jastrzębiami.

Jednodniówki

Pospolita nazwa kurczaków jednodniowych.

Kabłąk

Patrz pałąk.

Kantak

Tylny palec wraz ze szponem.

Kantarek

Szczękowa część karnala lub część głowy ptaka.

Kapa

Patrz karnal.

Kaptur

Patrz karnal.

Kapturek

Patrz karnal.

Karnal

Zasłania oczy ptaka myśliwskiego podczas łowów. W ten sposób pozbawia się go możliwości atakowania zwierzyny, której myśliwy nie chce zdobyć. Zdejmowano kapturek dopiero w momencie, gdy ptak miał zaatakować. Istniały zasadnicze różnice w kroju i kształcie kapturków w różnych okresach i krajach; wyróżnia się obecnie trzy podstawowe koje karnali: arabski, holenderski i indyjski.

Karwasz

Rodzaj tuby z miękkiego materiału nakładanej na rękę, na której nosi się ptaka. Stosowany powszechnie przez arabskich sokolników.

Kikanie

Patrz kukanie.

Klatka szczeblasta

Pomieszczenie ogrodzone prętami drewnianymi i podobnie nakryte, znajdujące się najczęściej na podwórzu, przeznaczone dla ptaków myśliwskich.

Kneflik

Patrz koreczek.

Kogut

Określenie opisujące samca kuraków (np. bażanta).

Kojec

Patrz klatka szczeblasta.

Kominek

Wybieg stosowany przez zające polegający na silnym wybiciu się w górę celem uniknięcia, dosiadu drapieżnika.

Kondycja

(wg M. Cieślikowskiego) To stan fizjologiczny ptaka łowczego umownie określany jego masą (pot. ciężarem). Wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje kondycji: łowczą, spoczynkową, pierzeniową i rozrodczą. Każda z nich może być wysoka, średnia lub niska. Kondycja łowcza charakteryzuje się z kolei czterema rodzajami pasji łowieckiej, rozumianej jako nastawienie psychiczne do polowania, czyli chęci gonienia zwierzyny. I tak można tu wyróżnić dużą, średnią i małą pasję łowiecką oraz brak pasji łowieckiej. Każdy sokolnik powinien dążyć do tego, aby jego ptak miał dużą pasję łowiecką w wysokiej kondycji łowczej.

Koreczek

Wykonuje się go na końcu pęt lub rzemyków od karnala poprzez kilkukrotne zwinięcie paska skóry.

Krętlik

Patrz werblik.

Krótkoskrzydłe

Zbiorowe określenie wszystkich jastrzębi.

Kukanie

Huśtanie przez sokoła głową w górę i dół oznajmiające jego zainteresowanie czymś, na co patrzy.

Kura

Potoczne określenie kuropatwy, a także termin opisujący samicę kuraków (np. bażanta).

Lanner

Raróg górski.

Laneret

Samiec raroga górskiego.

Laska

Patrz berło.

Latacze

Rodzaj sieci łowieckich.

Le sacret

(fran.) Patrz tiercelet.

Lotki

Pióra ptaka w skrzydłach, rozmieszczone w kilku (2/3) rzędach.

Łupież

Patrz bałwanek..

Maisz

Patrz maiż.

Maiż

Młody, niedoświadczony jeszcze i mało wprawny w łowach ptak myśliwski.

Maniak

Patrz bałwanek.

Mener

Opiekun psa myśliwskiego.

Martwy szlak

Patrz pokot.

Nadkłucie

Pierwsze pęknięcie skorupki jajka wykonane przez wydostające się pisklę.

Nakrywanie

Ptak rozkładający skrzydła usiłując w ten sposób zasłonić zdobycz lub wabidło przed sokolnikiem. Często takiemu manewrowi towarzyszy krzyczenie.

Napuszczanie

(„w pole noszenie”) – kończy czwarty etap układania ptaka myśliwskiego do polowania, oznacza wypuszczenie go na zwierzynę już na łowach.

Nurek

Ptak łowczy, najczęściej sokół, który potrafi podczas ataku na czaplę uniknąć jej nastawionego w górę dzioba i „nurkując” pod nią chwycić od spodu za pierś. Nauczenie tego manewru sokoła uważane było za szczyt doskonałości tresury ptaka

Oblot

Polega na umieszczeniu jeszcze nie latającego pisklęcia w sztucznym gnieździe, a następnie pozwoleniu mu na latanie po okolicy, po czym odłowieniu i rozpoczęciu układania jak dziczka.

Obręcz

Urządzenie stosowane podczas ukracania ptaków drapieżnych, podczas ich układania do łowów, także niekiedy dla ptaków już unoszonych jako miejsce ich spoczynku w sokolarni, sieni czy krużganku. Wykonywane z drewna były zawieszane na sznurze u sufitu.

Odprawa

Część łupu zdobytego na łowach przez ptaka myśliwskiego (np. głowa, skrzydła) lub podawane w zamian jako nagroda za dobry dosiad: kawałki wątroby bydlęcej, wróbel itp.

Ogłaskanie

Patrz unoszenie.

Okulary

Patrz karnal.

Pałąk

Rodzaj niskiego siedziska wbijanego w ziemię wyglądającego jak półkole.

Pelerin

Dziczek złapany w okresie pomiędzy wrześniem a grudniem.

Pęca

Patrz dłużec.

Pęcina

Patrz dłużec.

Pęczca

Patrz dłużec.

Pęta

Krótkie paski rzemienne przywiązywane do nóg ptaka łowczego.

Pętca

Patrz dłużec.

Pielesz

Gniazdo ptaka drapieżnego.

Pierwszorzędówki

Lotki pierwszorzędowe.

Pierzenie

Coroczna, całkowita lub niecałkowita wymiana piór, trwa przeważnie kilka miesięcy, w czasie których pióra są stopniowo zrzucane i zastępowane nowymi.

Pikowanie

Manewr, w którym ptak na dużej wysokości zwija skrzydła i zaczyna gwałtownie opadać celem nabrania prędkości potrzebnej do złapania zdobyczy lub wabidła.

Pióro

Określa ptactwo łowne. Może też informować o wieku ptaka, np. ptak w piątym piórze = pięcioletni.

Piórowanie

Czynność polegają na wyskubywaniu przez drapieżnika piór z martwej ofiary.

Pochewki piórowe

Tworzą się wokół podstawy rosnącego pióra – są ukrwione. Po zakończeniu wzrostu wyłuszczają się.

Podchodzenie

Czynność zbliżania się do ptaka siedzącego na wabidle/zdobyczy.

Podczos

Podpórka, widełki z drzewa do podtrzymywania ręki z ciężkim ptakiem łowczym, np. orłem. Był przytwierdzany do łęku siodła lub pasa myśliwskiego.

Podebrać

Wziąć ptaka na rękawicę z wabidła/zdobyczy lub siedziska.

Podgniezdnik

Patrz gałęźnik.

Podgrub

Rodzaj sieci do odławiania ptaków.

Pokot

Zwierzyna upolowana podczas łowów. Zwyczaj myśliwski polegający na oddaniu czci poległej zwierzynie – na zakończenie polowania wykłada się je na świerkowych gałęziach i odgrywa sygnały myśliwskie.

Pokrywy

Pióra pokrywowe.

Polowanie pod pierzem

Łowy z użyciem ptaków łowczych. Rozpoczynano je na św. Bartłomieja (przepiórki i kuropatwy, później cietrzewie i kaczki)

Potarż

Urządzenie zamykające potrzask. Najczęściej nazywano tak długi sznur przywiązany do tzw. strzały, czyli patyczka podpierającego siatkowe wieko samołówki. Po wyrwaniu strzały wieko opadało i zamykało potrzask

Przebicie

Kiedy ptak leci w naszym kierunku i zamiast wylądować na rękawicy jedynie jej dotyka, a następnie kieruje się dalej w poprzednio upatrzoną stronę.

Przebijanie wabidła

Ćwiczenie mające na celu wyrobienie mięśni u ptaka, kiedy sokolnik kręci wabidłem, a sokół usiłuje je złapać.

Przedłużacz

Rzemień lub linka z plecionki przewleczona przez werblik, która służy do przywiązywania ptaka do siedziska.

Przelotnia

Patrz tramwaj.

Przytroczyć

Przymocować zwierzynę to torby za pomocą troków.

Przywołanie

Proces, podczas którego wołamy ptaka by do nas przyleciał.

Ptaki łowcze

Pewne gatunki ptaków z rzędu: Drapieżne, stosowane w sokolnictwie. Z sokołów najbardziej ceniony białozór – Falco rusticolus. Ponadto bardzo zmienny w upierzeniu raróg Falco cherrug, sokół wędrowny Falco peregrinus, drzemlik Falco columbarius, kobuz Falco subbuteo; oraz jastrzębie: gołębiarz Accipiter gentilis i krogulec – Accipiter nisus. W Azji wykorzystywano często sokoliki karliki (np. Hierax coerulescens) oraz orły.

Ptaki łowieckie

Patrz ptaki łowcze.

Ptaki łowne

Ptactwo, na które się poluje.

Ptaki myśliwskie

Patrz ptaki łowcze.

Ptaki niskiego lotu

Ptaki, które polują z niezbyt dużych wysokości, trzymające się dość blisko sokolnika, m.in. jastrzębie.

Ptaki wysokiego lotu

Ptaki, które polują z większych wysokości, często odchodzące dalej, m.in. sokoły.

Rabiec

Patrz dziwok.

Radio

Patrz telemetria.

Rajery

Trofeum myśliwskie – dwa zwisające, ciemne, długie pióra na tylnej części głowy u dorosłych czapli. Dawniej ilość rajerów w kapeluszu świadczyła o poziomie i umiejętnościach szlachcica. Najbardziej cenione były białe rajery, które rzekomo wyrastały na polanym woskiem miejscu po swoich poprzednikach.

Rękawica sokolnicza

Wykonana z grubej, miękkiej, często łosiowej skóry, z dużym rękawem od spodu rozciętym, dochodzącym do łokcia – pięciopalczasta, szyta na lewą rękę (W dawnej ikonografii spotyka się także sokolników przedstawionych z ptakami myśliwskimi na ochronionej rękawicą prawej ręce). Niejednokrotnie bardzo bogato zdobiona.

Rarożnik

Sokolnik, który wyspecjalizował się w układaniu rarogów, które polują zarówno na zdobycz naziemną jak i ptactwo.

Rozkapturzyć

Zdjąć ptakowi kaptur.

Rozkład

Zwierzyna upolowana podczas łowów.

Rydoklapka

Spinacz ogonowy używany przez czeskich sokolników do uspokajania ptaka. Spina się nim ogon, przez co nerwowy ptak niechętnie się zrywa nie mogąc rozłożyć sterówek.

Rzemyki

Służą do zaciągania lub otwierania karnala.

Saker

Raróg.

Sakeret

Samiec raroga stepowego.

Samotrzask

Urządzenie do chwytania ptaków drapieżnych. Jako przynętę stosowano białego lub czarnego gołębia, a także manekin poruszany za pomocą specjalnych mechanizmów, tzw. sparów lub sparków.

Sieci łowieckie

Ongiś bardzo rozpowszechnione (w średniowieczu). Głównie poławiano nimi ptaki – także drapieżne, przede wszystkim dziczki, które następnie ukrócano i układano. Znano ich kilkanaście rodzajów, np. szater, niewód ptasi, dziwocza (używana do połowu rabców), do nakrywania używano brożków, były też sieci mrzeżne, dwa razy dłuższe nić szersze, sieci podolskie na kuropatwy, w łowach z lataczami stosowano także płachtę, ponadtwo tzw. poły, tajniki, żaki z wikliny itp. Obecnie nie stosowane.

Skłuć

Dobić zwierzynę złapaną przez ptaka.

Skłuwak

Specjalny obustronny sztylet służący do skłuwania.

Skrzynia transportowa

Przenośne siedzisko wykorzystywane do transportu ptaków samochodem. Można ją scalić ze stelarzem, dzięki czemu stanie się idealną propozycją dla ludzi muszących daleko podróżować na teren łowiecki.

Skwarna

Środki głównie pochodzenia roślinnego powodujące wymioty u ptaków drapieżnych. Podawano je przed polowaniem, aby ptaka myśliwskiego uczynić głodnym, a tym samym chętniejszym do łowów. Obecnie nieużywane.

Skwarw

Patrz skwarna.

Sokolarnia

Zwykle kilka sąsiadujących ze sobą wolier, w których trzyma się ptaki łowcze. Często w skład sokolarni wchodzą także pomieszczenia gospodarcze.

Sokolnictwo

Układanie pewnych gatunków ptaków drapieżnych do łowów i polowanie z nimi.

Sokolnik

W średniowieczu służący sprawujący opiekę nad sokolarnią i ptakami myśliwskimi, od XV w. urzędnik dworu – sokolniczy.

Sokołowe

Obciążenie, które na mocy prawa książęcego (gwarantującego wyłączność polowania z sokołami tylko panującym jako ich regale łowieckie) ponosili poddani, a które zmuszało ich do pilnowania gniazd sokołów oraz jastrzębi i ich żywienia.

Sparek

Manekin w kształcie ptaka, poruszany specjalnym mechanizmem. Umieszczano go zamiast żywego ptaka w samołówkach lub samotrzaskach.

Stalowe szpony

Ostre pochewki stalowe nakładane na szpony ptaków myśliwskich, by je przedłużyć, a przez to ułatwić zadanie śmiertelnego ciosu ofierze. Używane rzadko i prawie wyłącznie przez ludy afrykańskie i azjatyckie.

Stelarz

Przenośne siedzisko wykorzystywane do wynoszenia grupy sokołów na pole.

Sterówki

Pióra w ogonie ptaka (zwykle 12).

Stójka

Wykonuje ją pies, który zwęszył miejsce zalegania zwierzyny.

Strzałka

Rzemienny pasek w kształcie strzałki służący do mocowania dzwoneczków lub nadajnika telemetrii na skokach ptaka.

Suchy ptak

Ptak, który zakończył pierzenie, a jego pióra nie są już ukrwione.

Szczepki

Część pęt aylmeri – obrączki zakładane na skoki ptaka, przez które następnie przewleka się pęta.

Szerokoskrzydłe

Zbiorowe określenie myszołowów i orłów.

Szpony

Pazury ptaków drapieżnych.

Sztukowanie piór

Proces polegający na sztucznym zastąpieniu zniszczonych piór ich odpowiednikami w lepszym stanie.

Świrowanie

Nienormalne zachowanie się ptaka bez wyraźnych przyczyn.

Świstawka

Używana podczas uwabiania oraz w polu na łowach. Wykonana najczęściej z rogu, nie posiada wewnątrz kulki wibrującej.

Tandem

Jednoczesne polowanie z dwoma ptakami drapieżnymi (samcem oraz samicą).

Telemetria

Urządzenie składające się z małego nadajnika mocowanego do nogi bądź ogona ptaka oraz odbiornika (często z montowaną anteną) odbierającego sygnał wysyłany przez nadajnik. Najczęściej stosowana przy sokołach odchodzących daleko, służy do namierzania zgubionego ptaka lub po polowaniu zakończonym sukcesem gdy ze zdobyczą zapadnie w zarośla czy trawy.

Tiercelet

Samiec sokoła wędrownego.

Torba sokolnicza

Patrz waciek.

Tramwaj

Urządzenie umożliwiające ptakowi myśliwskiemu większą swobodę ruchu w wolierze. Zbudowane z szyny, kółka i przywiązanej do niego linki. Na jego obu końcach umieszcza się siedziska.

Troki

Rzemienne paski zakończone metalowymi kółeczkami służące do przymocowywania upolowanej zwierzyny.

Ugłaskany

O ptaku, który pozwala się dotykać i nie dziobie człowieka.

Ugonić

Upolować zwierzynę przy współdziałaniu ptaka i psa myśliwskiego.

Układanie

Proces treningu skrzydlatego drapieżnika mający na celu zrobienie z niego ptaka łowczego.

Układanie wola

Ubijanie i układanie przez ptaka mięsa w wolu.

Ukracanie

Pierwszy etap układania ptaka myśliwskiego do łowów polegający na przezwyciężeniu wrodzonej dzikości i złagodzeniu jego charakteru, a w następstwie przywiązanie go do sokolnika.

Ukrócenie

Patrz ukracanie.

Ułowka

Upolowana przez ptaka łowczego zwierzyna.

Unosiciel

Pomocnik sokolnika prowadzący unoszenie.

Unoszenie

Drugi etap układania ptaka myśliwskiego polegający na przyzwyczajeniu go do noszenia na rękawicy, tak z głową odkrytą jak i w kapturze. W tym etapie nauki ptak powinien już pozwalać się głaskać po piersi.

Uwabienie

Trzeci etap układania myśliwskiego ptaka, polegający na przyuczeniu go do przylatywania na rękawicę na sygnał dany świstawką, na zawołanie lub znak dany podniesionym berłem skrzydłowym czy wabidłem.

Uwarunkowanie

Wdrukowanie w świadomość ptaka pewnych informacji (np. przynależności do gatunku ludzkiego - uwarunkowany ptak myśli, że jest człowiekiem). Istnieje wiele odmian uwarunkowania, z których część jest pozytywna, a inne są zdecydowanie niepożądaną cechą u ptaków łowczych.

Wab

Patrz wabidło.

Wabidło

Jest to rodzaj sztucznej przynęty. Służy do nauki polowania i ćwiczenia sprawności ptaka. Idealne wabidło powinno być pierzaste i kleiste, a także dostatecznie miękkie.

Waciek

Torba sokolnicza. Służył do noszenia odprawy i upolowanej zwierzyny. Wykonana ze skóry gładkiej l. z sierścią.

Wdrukowanie

Patrz uwarunkowanie.

Werblik

Służy do łączenia pęt z przedłużaczem zapobiegając zarazem ich skręcaniu.

Wędrowna

Samica sokoła wędrownego.

Wędrowny

Samiec sokoła wędrownego.

Węzeł guzikowy

Patrz koreczek.

Wierbca

Pręt wiklinowy służący do usztywniania brzegów sieci.

Wiersze

Patrz wierbca.

Wierzbca

Patrz wierbca.

Wkarmienie

Patrz uwabienie.

Wole

Organ u ptaka, który odpowiada za magazynowanie i wstępne trawienie pokarmu.

Woliera

Specjalne pomieszczenie do trzymania ptaków łowczych.

Woskówka

Skóra najczęściej o żółtym zabarwieniu otaczająca dziób.

Wprowadzenie

Etap układania, w którym ptak przystępuje do pierwszego polowania.

Wsparek

Patrz sparek.

Wyciekać

Najczęściej o kurakach, które po zapadnięciu w osłonę pokrywy roślinnej wymykają się na nogach.

Wyczekiwać

Ptak wiszący w powietrzu nad sokolnikiem w oczekiwaniu na wypłoszenie zwierzyny.

Wykapturzyć

Patrz rozkapturzyć.

Wynicowanie jajowodu

Wysunięcie jajowodu przez samice do steku podczas aktu kopulacji.

Wypierzony

Ptak, który zakończył się pierzyć.

Wypiór

Pierzący się ptak.

Wypluwka

Zbite, niestrawione resztki pokarmu, które po oddzieleniu się od mięsa są zwracane przez ptaka w odruchu wymiotnym.

Wystawienie

Wskazanie przez psa miejsca zalegania zwierzyny.

Zaciągnąć kaptur

Zacisnąć rzemyki od kaptura po jego wcześniejszym założeniu na głowę ptaka.

Zależeć pole

O ptaku myśliwskim, który stracił sprawność łowiecką wskutek rzadkiego używania go do polowania.

Zapadać

O zwierzynie (najczęściej kurakach), która po wypłoszeniu i krótkiej ucieczce w powietrzu ląduje na ziemi celem znalezienia kryjówki.

Zaznaczyć

Ptak, który po nieudanym ataku ląduje nad miejscem zapadnięcia zwierzyny.

Zrywać się

O ptaku, który siedząc spętany na rękawicy lub siedzisku usiłuje odlecieć.

Żyleciarz

Osoba, która nie ma prawa nazywać się sokolnikiem, ponieważ głodzi swojego ptaka nadmiernie obniżając mu kondycję.

Żyleta

Patrz żyletka.

Żyletka

Zaniżona kondycja, w której ptak jest osłabiony i przegłodzony, a kość mostka na piersi da się bardzo łatwo wyczuć.

 


POWRÓT DO SPISU TRE¦CI